top of page
Search
  • Writer's pictureCenter SFMT

Vloga fizioterapije v športu (lokostrelstvu)

Fizioterapijo v športu bi lahko definirali kot dejavnost, ki ocenjuje, preprečuje in obravnava mišično-skeletne, srčno-žilne, respiracijske in nevrološke funkcijske motnje s svojimi metodami in tehnikami, ki temeljijo na fiziologiji treniranja, manualni terapiji in uporabi fizikalnih agensov v ta namen. Po vsebini se fizioterapija v športu navidezno ne loči od klinične fizioterapije, kljub temu pa ima fizioterapija v športu kar nekaj posebnih značilnosti. Poleg tega, da se ukvarja s posebno skupino ljudi zahteva neodvisno ukrepanje in mnoge spretnosti, ki jih študijski program ne zajema. Po današnjem gledanju zajema široko področje delovanja, ki vključuje (https://www.physio.si/sekcije/sekcija-za-fizioterapijo-v-sportu/):

- preventiva poškodb v športu,

- sodelovanje pri športni in kondicijski vadbi,

- nujna pomoč (prva pomoč in kardio-pulmonalna reanimacija),

- zgodnja ocena težavnostne stopnje poškodbe,

- obravnava (fizioterapija in rehabilitacija športnika),

- vzgoja za zdravje,

- izobraževanje, permanentno izpopolnjevanje in raziskovanje.


Fizioterapija ima pomembno vlogo v rekreativnem zlasti pa v profesionalnem športu. Fizioterapevt je pomemben člen verige praktično v vseh profesionalnih športnih ekipah, saj s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pripomore k boljši, predvsem pa varnejši izvedbi športne panoge.

Vloga fizioterapije v pripravljalnem obdobju:

- oceni stanje športnika/lokostrelca,

- ugotoviti probleme, ki imajo največjo stopnjo tveganja za nastanek poškodb,

- izvajanje fizioterapevtskih postopkov,

- vzgoja za zdravje,

- sodeluje pri pripravi programa za izboljšanje telesne pripravljenosti pri športniku,

- izobraževanje športnikov in ostalih profilov, ki delajo v športu.

Vloga fizioterapije v tekmovalnem obdobju:

- priprava športnika pred tekmovanjem,

- obravnava športnika po tekmovanju,

- sodeluje pri pripravi programa za vzdrževanje telesne pripravljenosti pri športniku.

Vloga fizioterapije pri poškodbi in rehabilitaciji:

- zgodnja ocena težavnostne stopnje poškodbe,

- nujna pomoč (prva pomoč in kardio-pulmonalna reanimacija),

- priprava načrta in postavitev ciljev rehabilitacije s športnikom in ostalimi člani strokovne ekipe,

- prilagojena fizioterapevtska obravnava (glede na poškodbo in fazo celjenja tkiva),

- postopno vračanje športnika na treninge in tekmovanja.


Prispevek pripravil: Jure Doberšek, dipl. fiziot. MT

Center za specialno fizioterapijo in manualno terapijo.

Reference:

- Katarzyna Weber-Nowakowska, Magdalena Gebska, Ewelina Zyzniewska-Banaszak (2013). [Watsu: a modern method in physiotherapy, body regeneration, and sports]. Ann Acad Med Stetin 59(1):100-2.

- Jin-Taek Kim, Suhn-Yeop Kim, Duck-Won Oh (2019). An 8-week scapular stabilization exercise program in an elite archer with scapular dyskinesis presenting joint noise: A case report with one-year follow-up. Physiother Theory Pract 35(2):183-189.

- Cameron MH (2013). Physical Agents in Rehabilitation From Research to Practice. 4rd Ed. California: a Health Education and Consulting Company.

- Kisner C, Colby LA (2012). Therapeutic exercise: foundations and techniques. 6th Ed. Philadelphia : F.A. Davis.

- Porter SB (2013). Tidy's Physiotherapy. 15th Ed. Edinburgh: Saunders Elsevier.

- Klaus Wirth , Hagen Hartmann, Christoph Mickel , Elena Szilvas, Michael Keiner, Andre Sander (2017). Core Stability in Athletes: A Critical Analysis of Current Guidelines. Sports Med 47(3):401-414.

186 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page