top of page
Search
  • Writer's pictureCenter SFMT

Stres in bolečina v hrbtenici

Bolečine v hrbtenici so med najbolj pogostimi v modernem svetu. Običajen vzrok so mišični spazmi oz. preobremenitve, poškodbe diskov in degenerativne spremembe. Večkrat pa težave spremlja stres, ki je lahko bodisi sprožilni dejavnik bolečine ali pa že obstoječo bolečino okrepi.

Stres je vse tisto, kar zamaje naše ravnovesje in od nas zahteva prilagoditev. Med stresom se v telesu dogajajo spremembe s sicer povsem dobro namero, da bi nas zaščitile pred poškodbami. Ko doživljamo stres se izločata hormona kortizol in adrenalin, ki pripravita naše telo na “akcijo”, mišice gredo v krč. Posledica tega je prekomerna napetost mišic, ki se v občutju bolečine najpogosteje izrazi v vratnem delu, ramenskem obroču in vzdolž celotne hrbtenice. Stres je zato eden izmed dejavnikov tveganja za nastanek bolečine v hrbtenici.

Bolečino, ki jo sproži porušeno psihološkega ravnovesja imenujemo tudi psihosomatska ali psihofiziološka bolečina. Čeprav je bolečina v tem primeru psihološkega izvora, še ne pomeni da je namišljena.

Stres in telesno bolečino lahko srečamo v dveh oblikah:

- dlje časa trajajoč stres in posledična zakrčenost mišic vodita do občutka telesnih bolečin,

- že prisotne bolečine (npr. zaradi fizične poškodbe) osebi povzročajo nelagodje in stres, kar pa bolečino posledično lahko še okrepi. Začaran krog lahko razberemo tudi s slike.

Kakšna je vloga fizioterapevta pri tem? Pri pregledu in natančni klinični sliki z usmerjenim kliničnim pregledom, terapevt oceni s katerim pristopom lahko vpliva na zmanjšanje bolečine: npr. manualna terapija, elektroterapija, kinezioterapija ter edukacija o vajah, ki so ustrezne za pacienta. Pomembno je tudi informiranje pacienta o spoprijemanju z bolečino in razumevanju izvora težav, po potrebi tudi educiranje o stresu oz. ustreznejšem spoprijemanju z njim.

Poleg strokovno vodenih terapij si lahko pri stresu in bolečini v hrbtenici pomagamo sami:

- redna telesna dejavnost, npr. hoja, tek, šport; izberemo tisto, kar nam je blizu in bomo počeli raje,

- sprostitvene tehnike (meditacija, avtogeni trening, joga, dihalne vaje, mišično sproščanje, vizualizacija...),

- različni hobiji.

Če s terapijo pripomoremo k zmanjšanju bolečine v hrbtenici posledično pripomoremo k zmanjšanju stresa in s tem prekinjamo spiralo obeh faktorjev, ki povečujeta težave, prispevata k večji bolečini in slabši kvaliteti življenja.


Reference:

- Pillary S. (2016); The psychollogy of low back pain: Harvard Health Publishing

- Williams E (1989); Stres managment: https://doi.org/10.1016/s0031-9406(10)62542-4

- Cooper CL, Coleman V; Stress Control. Pan, London1978

- Deardorff W (2016); How Does Stress Cause Back Pain: https://www.spine-health.com/conditions/depression/how-does-stress-cause-back-pain

512 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page