top of page
Search
  • Writer's pictureCenter SFMT

Nevralna mobilizacija

Nevralna mobilizacija je koncept testiranja in obravnave nevralnih struktur. Med začetnike

sodijo: Michael Shacklock, David Butler, Louis Gifford, Lorimer Moseley…

Nevralna mobilizacija ULNT 1

Nevralne strukture se morajo neprestano prilagajati gibanju našega telesa, tako kot ostala tkiva in

organi. Zato lahko svojo glavno nalogo (prevajanje impulzov) opravljajo brezhibno, tudi pri

ekstremnih gibih in položajih telesa. Gibanje privede do številnih nevralnih adaptacijskih

mehanizmov, ki jih v grobem lahko razdelimo na nevromehanske in nevrofiziološke učinke.

Spremembe, ki nastanejo pri nevrodinamiki privedejo do patoloških odzivov.

Nevralni sistem, ki je primarno zasnovan tako, da prevaja impulze je lahko sam vzrok pojava

simptomatike oziroma bolečine. Manjše poškodbe perifernih živcev so pogost vzrok težav

pacientov ko obiščejo fizioterapevta specialista manualne terapije. Zato je zelo pomembno, da

prepoznamo to klinično stanje in pričnemo s primerno obravnavo s katero zmanjšamo

patofiziološke učinke tega stanja. Tehnike nevralne mobilizacije so zanesljiva in učinkovita

metoda obravnave pacientov z periferno nevrogeno bolečino in bolečinska stanja s pridruženo

motnjo nevrodinamike.


Nevrodinamika je koncept, ki je z dokazi podprt (evidence based). Se neprestano izpopolnjuje in

nadgrajuje kot posledica novih dognanj.

V kombinaciji z ostalimi metodami in tehnikami je nepogrešljiv člen pri kvalitetni obravnavi

pacientov z mišičnoskeletnimi težavami.

126 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page