top of page

Barbara Pantar

DSC09057_1.JPG

Diplomirala sem na Višji šoli za zdravstvo – smer fizioterapija leta 1986 in se zaposlila v Službi za medicinsko rehabilitacijo na UKC v Ljubljani. V 11-tih letih sem na kirurških klinikah obravnavala bolnike z različnimi obolenji (srčno žilna obolenja, nevrološka obolenja, bolezni prebavnega trakta, urološka obolenja…). Največji izziv pa mi je bila rehabilitacija bolnikov s poškodbami na Travmatološki kliniki.
Zasebno fizioterapevtsko ambulanto sem ustanovila leta 1997 z jasno zastavljenim ciljem: ponuditi bolnikom strokovno kvalitetno in učinkovito fizioterapevtsko obravnavo.

Pomembnejša strokovna izpopolnjevanja:

 • Ročna limfna drenaža, 1996

 • Manualna terapija in diagnostika H1( hrbtenica), 2000

 • Manualna terapija miofascialnih prožilnih točk I.del, 2001

 • Manualna terapija in diagnostika –H2 ( hrbtenica), 2001

 • Manualna terapija- obravnava sklepov udov-U3 2002

 • MT- ocenjevanje in obdelava kolenskega sklepa, 2002

 • MT- ocenjevanje in obdelava ramenskega sklepa, 2003

 • MT- ocenjevanje in obdelava komolčnega sklepa, 2003

 • Manualna terapija miofascialnih prožilnih točk II.del, 2004

 • Ortopedska medicina Cyriax, diploma 2005

 • Manualna terapija in diagnostika H3 ( hrbtenica ), 2006

 • Mulligan koncept A+B, 2006

 • McKenzie A ( ledvena hrbtenica ), 2006

 • PNF 1.in 2.del., 2007

 • Mobilizacija živčevja, 2008

 • MT- ocenjevanje on obdelava skočnega sklepa in prstov, 2010

 • MT- ocenjevanje in obdelava vratnega dela hrbtenice in ramenskega sklepa, 2010

 • MT- ocenjevanje in obdelava kolka in medenice, 2010

 • International medical training therapy-MTT, 2012

 • Maitland koncept, I stopnja, 2012-2013

 • Maitland koncept, 2a stopnja, 2015

 • MT- obravnava funkcionalnih enot O2, 2016

 • MT- Izpitni tečaj, 2016

 • Maitland koncept, 2b stopnja, 2016-2017

Ostala strokovna izpopolnjevanja:

 

 • Dnevi medicine športa, 1994

 • Nizko in srednje frekvenčna terapija,1999

 • Laser in ultrazvok v fizioterapiji, 2000

 • 9. kongres fizioterapevtov, 2001

 • 10.kongres fizioterapevtov 2003

 • Prevencija in rehabilitacija športnih poškodb, 2005

 • Obravnava poškodb zapestja, 2006

 • Strokovno srečanje fizioterapevtov o kolenski endoprotezi, 2006

 • Elastični trak, velika žoga in ravnotežje, delavnica 2007

 • Taping nevromusculare modul 1, 2007

 • Rehabilitacija poškodovancev z nihajno poškodbo vratne hrbtenice, 2007

 • 12.kongres, 2007

 • Artroskopski festival, 2007

 • Terapevtske vaje za stabilizacijo hrbtenice in medenice pri bolečini v križu, 2008

 • Operativno zdravljenje in rehabilitacija poškodb ramenskega sklepa, 2008

 • 13.kongres fizioterapevtov, 2009

 • Simpozij rehabilitacije športnih poškodb, 2010

 • Temeljni postopki oživljanja, 2010

 • Z dokazi podprta obravnava bolečine v ledvenem delu hrbtenice z vidika motoričnega nadzora, 2010

 • Kineziotaping I in II stopnja, 2011

 • Delavnica Praška šola manualne terapije, 2011

 • Evropski kongres manualne terapije, Leuven-Belgija, 2015

 • Kongres IFOMPT ( International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), Glasgow, 2016

Drugo

 • Predavanje na Kongresu fizioterapevtov Slovenije z naslovom Diagnostika in terapija pri nestabilnosti vratne hrbtenice , 2013 ( soavtorica)

 • Predavanje na strokovnem srečanju sekcije za manualno terapijo pri Združenju fizioterapevtov Slovenije z naslovom Rama v Maitland konceptu, 2013

 • Predavanje na strokovnem srečanju sekcije za manualno terapijo pri Združenju fizioterapevtov Slovenije z naslovom Stabilizacijske vaje za vratno hrbtenico , 2014 (soavtorica)

 • Vodenje tečaja Rehabilitacijski trening ( 40 ur), 2015 in 2017

 • Organizacija predstavitvene delavnice na kongresu fizioterapevtov o konceptu Maitland, 2015

 • Predavanje na strokovnem srečanju sekcije za manualno terapiji pri Združenju fizioterapevtov Slovenije z naslovom Oblikovanje fizioterapevtske diagnoze na osnovi biopsihosocialnega modela razmišljanja, 2016

 • Predavanje in delavnica na strokovnem srečanju sekcije zasebnikov pri Združenju fizioterapevtov Slovenije z naslovom Fizioterapevtsko poročilo-odraz položaja fizioterapevta v procesu zdravljenja, 2017

 • Predavanje na strokovnem srečanju z naslovom Je "samo" fizioterapija še dovolj. Ljubljana, 6 ur, 2019. 

bottom of page